Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Prywatność

Spółka Sarantis Polska S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zagwarantowania ochrony danych osobowych gości odwiedzających witrynę internetową. Polityka prywatności dotyczy informacji uzyskanych za pomocą formularza znajdującego się w witrynie. Spółka Sarantis Polska S.A. wykorzysta dane w ten sposób przekazane jedynie w przypadku konieczności skontaktowania się z użytkownikiem.

Prawa autorskie

Treści zamieszczone w niniejszej witrynie podlegają prawom autorskim. Wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do obrazów, tekstów, oprogramowania oraz innych materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie stanowią własność Spółki Sarantis Polska S.A. lub jednostek powiązanych bądź są przedmiotem stosownych licencji. Zabrania się stronom trzecim publikowania treści zamieszczonych na stronach internetowych Spółki. Zabrania się stronom trzecim kopiowania witryny lub jej części w celach komercyjnych.
 
Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy sposobu, w jaki Spółka Sarantis Polska S.A. gromadzi informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej witryny oraz w jaki się z nimi obchodzi. Informacje takie mogą obejmować takie dane, jak np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, a także inne wskazane dane osobowe niepodlegające ochronie szczególnej (tzw. dane wrażliwe).

Niniejsza polityka nie odnosi się do działań firm, które nie stanowią własności Spółki Sarantis Polska S.A., lub które pozostają poza jej kontrolą, ani osób, których Spółka Sarantis Polska S.A. nie zatrudnia, bądź którymi nie zarządza. Ponadto, część podmiotów stowarzyszonych Spółki Sarantis Polska S.A. posiada swoją własną politykę prywatności, z którą można się zapoznać klikając na łącza (linki) zamieszczone w należących do nich witrynach internetowych. Dostęp do niniejszej witryny otrzymują Państwo pod warunkiem Państwa pełnej akceptacji niniejszej polityki prywatności. Jeżeli nie akceptujecie Państwo całości lub części niniejszej polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z niniejszej witryny. Prosimy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualną wersją polityki prywatności. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza, że akceptujecie Państwo politykę prywatności w wersji zaktualizowanej lub ze zmianami.

Żadna z informacji podanych w niniejszej witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Spółka Sarantis Polska S.A. gromadzi informacje uzyskane za pośrednictwem swojej witryny internetowej w sposób zgodny z prawem i tak też się z nimi obchodzi. Informacje takie mogą obejmować takie dane, jak np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, a także inne informacje osobowe niepodlegające ochronie szczególnej. Przekazywanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, jak również ich weryfikacji, zmiany i usunięcia.

Spółka Sarantis Polska S.A. nie sprzeda, nie przekaże, ani nie udostępni takich danych innym osobom w sposób inny niż określony w niniejszej polityce lub wymagany prawem. Spółka Sarantis Polska S.A. zbiera informacje o użytkownikach w kilku różnych punktach w swojej witrynie internetowej.

Jeżeli macie Państwo pytania, uwagi lub wątpliwości związane ze sposobem, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, jak również jeżeli pragnienie uzyskać dostęp, zaktualizować bądź skorygować swoje dane osobowe, możecie się z nami skontaktować pod numerem tel.: + 48 22 715 98 00 lub pod adresem Spółki SARANTIS POLSKA S.A. (Puławska 42 C, 05-500 Piaseczno)

Ciasteczka (ang. cookies)

Ciasteczko to niewielki ciąg danych przechowywany na urządzeniu użytkownika i zawierający informacje o użytkowniku. Wchodząc do naszej witryny internetowej, zostaniecie Państwo poproszeni o zgodę na umieszczenie ciasteczek za pośrednictwem naszej witryny. Dzięki umieszczeniu przez naszą witrynę ciasteczka, użytkownicy nie będą musieli wielokrotnie wprowadzać swoich danych osobowych, oszczędzając tym samym czas podczas odwiedzania naszej witryny. Jeżeli użytkownik odrzuci ciasteczka, w dalszym ciągu będzie mógł korzystać z naszej witryny. Jedynym minusem będzie to, że będzie mógł korzystać z ograniczonej liczby obszarów oferowanych w naszej witrynie; przykładowo, użytkownik nie będzie mógł korzystać z obsługi spersonalizowanej. Ciasteczka umożliwiają nam także śledzenie zainteresowań naszych użytkowników i reagowanie na nie w celu podniesienia komfortu korzystania z naszej witryny.

Możecie Państwo zarządzać ciasteczkami korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Możecie Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienie ilekroć otrzymujecie ciasteczko, bądź usuwać poszczególne lub wszystkie ciasteczka.Rejestry zdarzeń

Wykorzystujemy adresy IP po to, aby analizować trendy, zarządzać witryną, śledzić ruchy użytkowników oraz gromadzić dane demograficzne do celów analizy zbiorczej. W rejestrach zdarzeń zapisywany jest identyfikator ciasteczka oraz adres IP, przy czym analiza ruchu sieciowego nie zawiera łączy do tychże rejestrów.Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać swoim partnerom informacje demograficzne w postaci danych zbiorczych. Informacje takie nie są powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika.


Korzystamy z usług zewnętrznej firmy wysyłkowej przy wysyłce zamówionych towarów, z  usług firmy obsługującej płatności kartami kredytowymi przy pobieraniu od użytkowników opłat za produkty, a także z usług zewnętrznej firmy umożliwiającej składanie i zatwierdzanie wniosków internetowych dotyczących finansowania w przypadku niektórych z naszych produktów. Firmy te nie zachowują, nie udostępniają, nie przechowują, ani nie korzystają w żadnym innym celu z informacji pozwalających na ustalenie tożsamości użytkownika.

Nawiązujemy współpracę z innymi firmami po to, aby móc świadczyć określone usługi internetowe. Jeżeli użytkownik korzysta z takich usług w naszej witrynie internetowej, firmom takim, będącym stronami trzecimi, podajemy jedynie imię i nazwisko użytkownika bądź inne informacje, które są im niezbędne do realizacji usługi. Wspomniane usługi obejmują sondaże internetowe, wyszukiwanie, lokalizatory sprzedawców, formularze „skontaktuj się z nami” lub „obsługa klienta”. Firmy te nie mogą korzystać z danych osobowych umożliwiającymi ustalenie tożsamości użytkownika w celach innych niż realizacja żądanej usługi. Korzystanie z naszej witryny internetowej oznacza Państwa zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w określony wyżej sposób przez wspomniane wyżej strony trzecie.

Łącza

Witryna internetowa Spółki Sarantis Polska S.A. posiada łącza do innych witryn. Witryny takie znajdują się poza naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczone w nich treści ani za inne działania podejmowane przez owe witryny. Proszę pamiętać, że Spółka Sarantis Polska S.A. nie odpowiada za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez takie witryny. Zachęcamy naszych użytkowników do zwracania uwagi na to, kiedy opuszczają naszą witrynę oraz do zapoznawania się z polityką prywatności obowiązującą w każdej witrynie, która gromadzi dane pozwalające na ustalenie tożsamości użytkownika. Fakt umieszczenia w naszej witrynie hiperłączy do zewnętrznych witryn internetowych nie oznacza naszej aprobaty dla znajdujących się w nich treści, ani jakiegokolwiek naszego związku z operatorami tych witryn.

Uzupełnianie informacji

Aby Spółka Sarantis Polska S.A. mogła lepiej poznać profil demograficzny klientów, musimy uzupełniać informacje, które otrzymujemy, o dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Aby Spółka Sarantis Polska S.A. w większym stopniu mogła dopasowywać swoją witrynę do indywidualnych preferencji użytkownika, zestawiamy informacje o zwyczajach zakupowych użytkowników, dokonując zbiorczej segmentacji informacji. Przy wspomnianej wyżej agregacji informacji, postępujemy zgodnie z wszystkimi stosownymi lokalnymi wymogami prawnymi.

Powiadomienie o zmianach

Jeżeli postanowimy zmienić swoją polityki prywatności, informację o takich zmianach zamieścimy w widocznym miejscu w naszej witrynie tak, aby nasi użytkownicy zawsze wiedzieli, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy. Jeżeli w jakimkolwiek momencie postanowimy wykorzystać informacje umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika, w sposób inny niż określony w czasie, w którym informacje te były gromadzone, powiadomimy użytkowników wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub zamieszczając w widocznym miejscu w naszej witrynie stosowne powiadomienie. Użytkownicy będą mogli podjąć decyzję o tym, czy będziemy mogli wykorzystać ich informacje w taki inny sposób, czy też nie. Wykorzystywanie przez nas informacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami polityki prywatności obowiązującej w czasie gromadzenia tychże informacji.