Cookies

Polityka dotycząca plików cookie

W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie zawarto informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie oraz innych podobnych technologii przez witrynę(y) internetową(e) i/lub aplikację mobilną obsługiwaną przez spółkę Sarantis Polska S.A. („my” lub „nas”) i/lub jej spółki powiązane, bądź w imieniu spółki Sarantis Polska S.A. i/lub jej spółek powiązanych („Witryna internetowa”). W Polityce tej opisano także opcje, które możecie Państwo wybrać w związku z plikami cookie i podobnymi technologiami.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wchodzi w skład warunków korzystania z Witryny internetowej, stanowi ich integralną część i może być zmieniana. Zalecamy regularnie sprawdzanie naszej Polityki dotyczącej pików cookie, abyście Państwo zawsze posiadali bieżące informacje na temat wszelkich jej aktualizacji. Stosowne powiadomienia na temat znaczących zmian mogą być także umieszczane w naszej witrynie. Odwiedzając Witrynę internetową akceptujecie Państwo wszelkie zmiany do niniejszej Polityki.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać technologie śledzące w celu gromadzenia informacji, które umożliwiają określenie tożsamości danej osoby, bądź które - w połączeniu z innymi informacjami – mogą stać się takimi informacjami umożliwiającymi określenie tożsamości. W takich przypadkach, poza niniejszą Polityką dotyczącą cookie, zastosowanie będzie miała także nasza „Polityka dotycząca prywatności”.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe – zazwyczaj składające się z liter i cyfr – umieszczane na Państwa urządzeniu przez serwer witryny internetowej.

Pliki cookie dzielą się na „sesyjne pliki cookie” oraz „trwałe pliki cookie” w zależności od tego, jak długo są one przechowywane na Państwa urządzeniu. „Sesyjne pliki cookie” przechowywane są na Państwa urządzeniu przez czas trwania Państwa wizyty w witrynie i automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przez Państwa przeglądarki. „Trwałe pliki cookie” przechowywane są na Państwa urządzeniu przez czas trwania Państwa wizyty w witrynie, a także po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Trwałe pliki cookie uruchamiają się automatycznie ilekroć otwierają Państwo swoją przeglądarkę i przeglądają zasoby internetowe.

Własne/zewnętrzne pliki cookie – to, czy plik cookie jest plikiem własnym, czy zewnętrznym, zależy od witryny internetowej lub domeny, która go umieszcza. Ogólnie rzecz ujmując, własne pliki cookie to pliki, które umieszcza witryna odwiedzana przez użytkownika – witryna, która wyświetla się w oknie adresowym. Zewnętrzne pliki cookie zaś to pliki, które umieszcza domena niebędąca tą, którą odwiedza użytkownik. Jeżeli użytkownik odwiedza witrynę internetową, a odrębna firma za pośrednictwem takiej witryny umieszcza plik cookie, to będzie to zewnętrzny plik cookie.

Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z plików cookie po to, aby zapewnić Państwu możliwie jak najwyższy komfort korzystania z Internetu. Niektóre z plików cookie są konieczne ze względów technicznych, aby Witryna prawidłowo działała. Inne zaś wykorzystywane są do realizacji określonych funkcji, np. służą do reklamowania, pozyskiwania danych statystycznych (tj. do określenia liczby osób odwiedzających witrynę, które przeglądają określone strony w naszej Witrynie albo otrzymują nasze reklamy podczas odwiedzania innych witryn), a także do ułatwiania Państwu interakcji z sieciami społecznościowymi.

Pliki cookie klasyfikowane są przez nas i/lub podmioty zewnętrzne realizujące usługi w naszym imieniu do podanych niżej kategorii. W dowolnym czasie może Państwo zrezygnować z każdej z tych kategorii plików cookie (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie).

Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie należące do tej kategorii są bezwzględnie konieczne w celu świadczenia na Państwa rzecz żądanych usług za pośrednictwem Witryny internetowej. Są one niezbędne do tego, abyście Państwo mogli odwiedzać naszą Witrynę i w prawidłowy sposób korzystać z jej funkcjonalności.

Wydajnościowe pliki cookie

Pliki cookie należące do tej kategorii gromadzą informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Witryny, co pozwala nam aktualizować i ulepszać naszą Witrynę, a także podwyższać komfort korzystania z niej. Takie pliki cookie nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację odwiedzającego. Pliki te gromadzą informacje na temat:

  • stron częściej odwiedzanych przez użytkowników;
  • produktów i usług, które wzbudzają większe zainteresowanie;
  • reklam lub ofert oglądanych przez użytkowników;
  • łączy, z których korzystali użytkownicy;
  • komunikatów o błędach, które mogą być wysyłane użytkownikom podczas przeglądania przez nich Witryny itp.
Funkcjonalne pliki cookie

Pliki cookie należące do tej kategorii umożliwiają nam personalizację naszych treści kierowanych do Państwa i zapamiętanie Państwa preferencji (np. dokonanego przez Państwa wyboru języka lub regionu). Jeżeli postanowicie Państwo usunąć/wyłączyć takie funkcjonalne pliki cookie, wszelkie preferencje/ustawienia, które Państwo wybraliście, nie zostaną zachowane przy kolejnych odwiedzinach w naszej Witrynie.

Reklamowe/dopasowujące treści pliki cookie

Pliki cookie należące do tej kategorii zapisują Państwa aktywność w sieci, w tym Państwa wizyty w naszej Witrynie, strony, które Państwo odwiedzacie, a także łącza i reklamy, które Państwo kliknęliście. Ma to na celu zwiększenie adekwatności treści wyświetlanych Państwu w naszej Witrynie. Służy też temu, abyście Państwo otrzymywali reklamy i inne formy komunikacji, które będą w większym stopniu odpowiadać Państwa widocznym zainteresowaniom. W procesie dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań możemy uczestniczyć my, nasi usługodawcy i partnerzy, np. wydawcy, platformy do zarządzania danymi i platformy zakupowe (DSP). Przykładowo, jeżeli oglądacie Państwo stronę w jednej z naszych Witryn, to możemy sprawić, aby – w naszej Witrynie lub w innych witrynach – zaprezentowane zostały Państwu reklamy produktów przywołanych na takiej stronie albo produktów i usług o podobnym charakterze. Do informacji gromadzonych przez omawiane pliki cookie mogą zostać także dołączone przez nas lub naszych usługodawców i partnerów inne dane, w tym informacje uzyskane od osób trzecich. Informacje tak zgromadzone mogą być także udostępnione osobom trzecim w celu dostarczenia Państwu reklam.

Zewnętrzne pliki cookie

W celu przedstawiania Państwu ciekawszych treści i ułatwiania Państwu interakcji z Państwa kontami społecznościowymi, Witryna może zawierać treści i usługi podmiotów zewnętrznych (np. „wtyczki” Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest itp.) albo łącza do stron zewnętrznych. Wejście na takie zewnętrzne łącza i/lub witryny oznacza, że podporządkowujecie się Państwo zasadom polityki dotyczącej plików cookie, stosowanej przez taki podmiot zewnętrzny. W takim przypadku działacie Państwo na własną odpowiedzialność, my zaś nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek kwestii wynikającej z faktu przechowywania plików cookie na Państwa urządzeniu przez witryny takich podmiotów zewnętrznych.


 Name
 ASP.NET_SessionId
 IDE
 PreviousCountryCode
 VisitorState
 _ga
 _gat_UA-118914154-1
 _gid

Sposób sterowania obsługą plików cookie

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, przy czym wyposaża Państwa w środki sterowania ich obsługą, dzięki którym możecie Państwo takie pliki zablokować lub usunąć. W dowolnym czasie możecie Państwo włączyć lub wyłączyć umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Możecie Państwo także ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Państwa przed umieszczeniem pliku cookie na Państwa urządzeniu, albo usunąć pliki cookie, które zostały już umieszczone, postępując zgodnie z instrukcją obsługi Państwa przeglądarki. Jeżeli korzystacie Państwo z różnych urządzeń, to na każdym z nich musicie wprowadzić swoje preferowane ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie.

Wyłączenie wszystkich plików cookie może uniemożliwić Państwu pełne korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Witryny czy też z naszych usług realizowanych za jej pośrednictwem.

Usunięcie plików cookie nie powoduje usunięcia obiektów Flash. Więcej informacji na temat obiektów tego rodzaju, w tym informacji na temat sposobu sterowania ich obsługą i wyłączania, znajduje się serwisie Adobe. Dodatkowe informacje o plikach cookie i podobnych technologiach wykorzystywanych w różnorodnych witrynach możecie Państwo uzyskać za pośrednictwem swojej przeglądarki lub korzystając innych zasobów internetowych.

W celu zarządzania plikami cookie za pośrednictwem Państwa przeglądarki, należy kliknąć poniższe łącza, które przekierują Państwa do instrukcji obsługi przeglądarki:

Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari


Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać w następujących serwisach zewnętrznych:

Czym są podobne technologie?

Znaczniki pikseli, sygnalizatory sieci, wbudowane skrypty i przezroczyste pliki GIF (ang. graphics interchange format) to niewielkie pliki, które służą do monitorowania sposobu poruszania się w witrynie i mogą być wykorzystywane razem z plikami cookie. Obiekty Flash (lokalne obiekty współdzielone) są niewielkimi plikami umieszczanymi na Państwa urządzeniu przez witrynę korzystającą z technologii odtwarzacza Adobe Flash.

Sygnalizatory sieci i wbudowane skrypty
Sygnalizatory sieci oraz wbudowane skrypty to inne technologie wykorzystywane przez nas w naszych witrynach, jak również w niektórych naszych wiadomościach e-mail oraz reklamach.

Sygnalizatory sieci (lub “znaczniki”) to cząstki kodu programowego, które zostały umieszczone na stronach internetowych, w wiadomościach e-mail oraz reklamach i powiadamiają nas i/lub podmioty zewnętrzne świadczące usługi w naszym imieniu o obejrzeniu lub kliknięciu takich stron internetowych, wiadomości e-mail lub stron.

Wbudowane skrypty to cząstki kodu programowego, które zostały umieszczone na niektórych naszych stronach internetowych i dokonują pomiaru sposobu korzystania przez Państwa z tych stron, np. sprawdzają, które odsyłacze Państwo klikacie. Informacje te wykorzystujemy w celu ulepszania naszych witryn internetowych, dopasowania naszej Witryny do Państwa prawdopodobnych zainteresowań, a także do przeprowadzania badań rynku. Możecie Państwo wyłączyć funkcję obsługi skryptów, np. JavaScript, w swojej przeglądarce (prosimy w tym celu skorzystać z funkcji pomocy w menu przeglądarki). Prosimy zwrócić uwagę na to, że wyłączenie obsługi skryptów może spowodować nieprawidłowe działanie naszej Witryny.

Prywatność

Stawiamy sobie za cel przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie prywatności. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu, w jaki podchodzimy do kwestii prywatności, prosimy zapoznać się z naszą „Polityką dotyczącą prywatności”.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy skontaktować się z nami wykorzystując w tym celu poniższe dane. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych i dokładne opisanie zagadnienia dotyczącego plików cookie.

Dane kontaktowe:

SARANTIS Polska S.A. ul Puławska 42C 05-500 Piaseczno, Polska

Telefon: +48 22 715 98 00

iod@sarantisgroup.com

Niniejsze Ogłoszenie uaktualnia poprzednie wersji i je zastępuje. Jego treść może być przez nas w dowolnym czasie zmieniona. W sekcji „OSTATNIA AKTUALIZACJA” znajdującej się na dole niniejszej strony umieszczono informację o tym, kiedy niniejsze Ogłoszenie zostało po raz ostatni zmienione. Wszelkie zmiany do niniejszego Ogłoszenia wchodzą w życie z chwilą udostępnienia jego zmienionej treści w Witrynach lub za pośrednictwem Witryn. OSTATNIA AKTUALIZACJA: 21.05.2018

Aktualizacja niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument jest przedmiotem okresowych przeglądów i jest – stosownie do potrzeb – zmieniany przez Inspektora Danych Osobowych zgodnie z Polityką ochrony danych.